Zdroj: http://www.luxfery.net/2015_www/index.php?a=news/stavba-roku-2021-palac-elektrickych-podniku-bubenska-1  •  Vydáno: 14.2.2022 16:15  •  Autor: LUXFERY.net

STAVBA ROKU 2021 - Palác Elektrických podniků Bubenská 1

STAVBA ROKU 2021 - Palác Elektrických podniků Bubenská 1 Bylo nám ctí a potěšením se podílet na jednom z největších projektů rekonstrukce historické památkově chráněné stavby v Praze za posledních 15let - Paláce Elektrických podniků Bubenská 1. Bonusem pro nás je i získání titulu projektu rekonstrukce - STAVBA ROKU 2021. LUXFERY.net byly hlavním subdodavatelem nových pochozích sklobetonových konstrukcí kolem celého objektu v rozsahu více jak 500m2 a hodnotě přesahující 3 mil. Kč pro generálního dodavatele stavby společnost METROSTAV a.s.

Bylo nám ctí a potěšením se podílet na jednom z největších projektů rekonstrukce historické památkově chráněné stavby v Praze za posledních 15let - Paláce Elektrických podniků Bubenská 1. Bonusem pro nás je i získání titulu projektu rekonstrukce - STAVBA ROKU 2021.

 LUXFERY.net byly hlavním subdodavatelem nových pochozích sklobetonových konstrukcí kolem celého objektu v rozsahu více jak 500m2 a hodnotě přesahující 3 mil. Kč pro generálního dodavatele stavby společnost METROSTAV a.s.

Referenční list zakázky naleznete zde : BUBENSKÁ 1 - Výroba a realizace sklobetonových  konstrukcí 

Palác Elektrických podniků Bubenská 1 HISTORIE

Palác Elektrických podniků patří mezi největší a nejvýznamnější památky meziválečné funkcionalistické architektury na území dnešní ČR. Velkorysý objekt podle návrhu architektů Adolfa Benše a Josefa Kříže byl postaven v letech 1927-1935 ,hlavní návrh vyhrál v soutěži. Jejich nový projekt nahrazuje pro pozemek původně určenou blokovou zástavbu budovou umístěnou na osu kostela sv. Antonína, s volnou dispozicí a hmotami soustředěnými ke středu. Budova byla vybavena špičkovou technologií, jako například teplovzdušným vytápěním značky Carrier a na nejvyšší úrovni byl i servis poskytovaných zaměstnancům – jídelna, lázně, odpočinkové místnosti a terasy.

 

Skvěle byla řešena i provozní stránka budovy. Propagace podniku sloužila přednáškový sál a biograf umístěný v suterénu, kde se nacházely i velké výstavní plochy. Kanceláře byly umístěny ve střední části. V nejvyšších patrech byla jídelna a místnosti. Projekt počítal s budoucím zvýšením budovy o dvě podlaží, k tomu však nikdy nedošlo. S celkovou výměrou téměř 35 tis m2 svého času platila za největší administrativní budovu v Praze a současně jako ukázka moderních stavitelských postupů a technologií. Jako taková odrážela společenskou úroveň i ambici naší první republiky.

MATERIÁLY

Použité stavební materiály jsou typické pro svou dobu – železobetonový skelet, sklobetonové stropy a stěny, velkoformátová okna a výkladce a ikonický bílý kameninový obklad, jehož celková plocha je 6 250 m². Během druhé světové války byla celá budova ze strategických důvodů natřena černou barvou, aby unikla pozornosti při náletech. Barva byla po válce bohužel smývána pomocí louhu, který způsobil nevratné poškození obkladu.

 

Cílem projektu se tedy stalo citlivě rekonstruovat stavbu a proměnit objekt v moderní, i dnes plně funkční administrativní budovu poskytující nadstandardní inspirativní prostory nejen pro práci. 

 

PROJEKT REKONSTRUKCE 

Rekonstrukci a přestavbu budovy lze s jistotou označit památkově za jednu z největších a technicky nejnáročnějších rekonstrukcí chráněného objektu na území Prahy. Je průlomová mimo jiný rozsah stavební intervence, zapojení odborných skupin různých oborů a téměř laboratorního hledání konečného řešení. V tomto ohledu přináší obohacení poznatků o meziválečné architektuře io možnostech obnovy staveb z tohoto období.

Jádro tvoří kancelářská část s těžištěm v pětipatrové lodi centrální dvorany lemované galeriemi po obvodu. Dispozičně uzavřené jádro je směrem do křídel budovy a nahoru rozvolňováno do otevřenějších dispozic, které jsou s hlavní halou radiálně propojeny osami původních chodbových traktů.

 

Předmětem obnovy a nového využití jsou ale i navazující prostory, velký sál, někdejší výstavní galerie – elektrárenská dvorana, impozantní prostory prvorepublikové lístkárny, polikliniky, obchodní jednotky na prstenci přízemí s přímou vazbou na exteriér a samozřejmě také přilehlé plochy, kterým bude navrácen tradiční vzhled doplněný moderním detailem parteru.

Rekonstrukce objektu byla zahájena na jaře roku 2018 rozsáhlou sanací základových patek pod celým půdorysem. Na tuto zdlouhavou a technicky náročnou činnost pak navázaly hlavní statické úpravy, teprve poté bylo možné zahájit vlastní stavební práce spojené s obnovou a přestavbou. Ty byly spuštěny na podzim roku 2018 a skončeny na přelomu roku 2020/2021.

Kromě stavebních firem se na projektu podílí několik skupin restaurátorů a expertních kanceláří, práce byly trvale monitorovány a konzultovány s pracovišti památkové ochrany.

Velká pozornost byla věnována rekonstrukci obvodových plášťů, a to zejména proto, že ty původní byly nevratně poškozeny v důsledku událostí 2. světové války a bylo třeba přistoupit k jejich sejmutí. Tím byl nastartován několik let trvající proces hledání metod obnovy podepřený rozsáhlými stavebními a stavebněhistorickými průzkumy. Ty prokázaly, že lehkou rukou konstruovaný objekt plný jednoduchých, často až industriálních detailů byl na jedné straně v řadě ohledů nadčasový, na druhé straně ale vyžaduje zásadní zásahy na úrovni statiky základové spáry, řešení tepelnětechnických problémů a techniky vnitřního prostředí. To vše na neuvěřitelně rozsáhlé ploše paláce s památkovou ochranou.

Důležitým úkolem proto nebylo jen najít řešení jednotlivého detailu nebo dílčí části, ale současně postup, který bude možné aplikovat opakovaně, na plochách mnoha tisíc metrů čtverečních (pro představu jen vlastní plocha keramických obkladů čítá více než 6 000 m2).

FOTOGALERIE Z REALIZACE