LUXFERY stavba

LUXFERY konstrukce

LUXFERY Informace

SPECIALIZUJEME se

Vyhledávání

DALŠÍ Činnosti ...

< návrat zpět

BLOCKTHERM System více ...

Realizační video ...Montážní návod ...Montážní video ...Autorizovaná montáž ...Referenční listy ...Zaměření na místě realizace ...Záruka min. 3 roky ...Pošlete nám Vaše dotazy ...  


 

Luxferové tepelně izolační stěny postavené z prefabrikovaných sklobetonových panelů

Systém tepelně izolačních prefabrikovaných sklobetonových panelů z luxfer

Jediná kompletně certifikovaná sklobetonová konstrukce s koeficientem prostupu tepla <= 1,5 Wm-2K-1.

Systém je založen na výrobě sklobetonového panelu dle požadavku klienta a vychází z osvědčeného systému BLOCK. Každá stěna je vyráběna jako originál, nejedná se tedy o sériovou výrobu, kdy je zákazník limitován předem vyrobeným dílcem. Výhodou je záruka výsledného efektu a kvality – tedy rovnost spáry, pevnostních vlastností a stability stěny.

Díky své variabilitě je tento systém nejoblíbenější variantou. Lze ho použít na rovné i obloukové stěny, rohové stěny především do exteriéru. Do panelu je možné vynechat otvor pro dveře, okno či větrací mřížku.

MATERIÁL VÝROBA A MONTÁŽ

Panely jsou osazeny tepelně izolačními zdvojenými tvárnicemi navrženými výhradně pro tento stavební systém formátu 19x19x11cm. Konstrukce panelu je pak prakticky tvořená jako zdvojená, kdy samotná vyzdívka je tvořena speciální směsí tepelně izolačního vylehčeného betonu vyrobeného výhradně pro tento systém. Celá konstrukce pak díky těmto prvkům vykazuje hodnotu součinitele postupu tepla konsntrukcí <= 1,5 Wm-2K-1.

Montážní postup je pak prakticky totožný s instalací BLOCK SYSTEMU. 

TECHNICKÉ PARAMETRY Konstrukce

Součinitele postupu tepla konsntrukcí :                                            <= 1,5 Wm-2K-1

Tepelný odpor :                                                                                     0,5 m2kW-1

Tloušťka konstrukce :                                                                          11 cm ( rozměrové tolerance +-5mm)

Formát tvárnic :                                                                                     19x19x11 cm

Typ konstrukce :                                                                                    ZDVOJENÁ Sklobetonová

CERTIFIKACE :                                                                                       Kompletní certifikace na celý system ( sklo+konstrukce)

Autorizovaná montáž :                                                                          ANO

 

SPÁRY a OKRAJE sklobetonového dílce ze skleněných tvárnic-luxfer:

Více o sprách luxferových ploch ...

Vzhledem k rozdílným vlastnostem rozpínavosti materiálů,určité rozměrové toleranci skleněných tvárnic a dodržení koeficientu prostupu tepla je minimální šíře spáry 0,7 cm U obloukových stěn je šířka spáry dodržena u vnitřního rozměru. Spárování se provádí flexibilní spárovací hmotou určenou pro šíři spáry 1cm ( Mapei Ultracolor Plus). Díky výztuži po obvodu panelu je okraj panelu minimálně 1,5cm. Krycí vrstva konstrukční betonářské výztuže je dle ČSN 7001201- změna 2/94, tab.17. Není-li možné tuto tloušťku dodržet, je nutno chránit výztuž proti korozi sekundární úpravou, př.pozinkováním. 

Dodatečné spárování umožňuje volit z cca 30 barevných odstínů spár. Navíc má spárovací hmota vodoodpudivou i antibakteriální složku, což je ideální vlastností pro exteriér či vlhké prostředí jako koupelna.V kombinaci s ochranou povrchu NANOBLOCK získavají exteriérové spáry samočistící funkci. 

Osazení sklobetonového panelu v konstrukcích

Panel musí být osazen, aby měl minimálně na dvou protilehlých či přilehlých stranách podpory k zachycení účinku tlaku a náporu větru, přičemž šířka uložení je min. 50mm. Od okolních kcí musí být oddělen dilatační spárou. Panel musí být usazen tak, aby nebyl namáhán či deformován okolními konstrukcemi. Usazení a zatížení panelu je předmětem projektové dokumentace. 


 

 

 

GSM 606 658 030

NAŠE SLUŽBY

KONTAKTY


www.luxfery.net

_____________________________________________

AKTUÁLNÍ REALIZACE

MEDIA a VÝSTAVY