LUXFERY stavba

LUXFERY konstrukce

LUXFERY Informace

SPECIALIZUJEME se

Vyhledávání

DALŠÍ Činnosti ...

Kategorie: NEWS, LUXFERY - Ochrana povrchů >>

BETON TEC úprava povrchu sklobetonových fasádních konstrukcí se samočistící funkcí

BETON TEC úprava povrchu sklobetonových fasádních konstrukcí se samočistící funkcí Jedná se o sanační suspenzi, která je určena pro venkovní aplikace. Jejím nanesením se vytvoří svrchní minerální fotokatalytická ochranná vrstva s vysokým obsahem nano oxidu titaničitého. Tato vrstva účinně likviduje ze vzduchu organické a anorganické polutanty, viry, bakterie a další mikroorganismy.

 

ĆIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA luxferových ploch ...

  Pošlete nám Vaše dotazy ...ESCHOP - www.ELUXFERY.net ...Návod ...   


  

BETON TEC Kompozitní nátěr , využívající patentovanou technologii PROTECTAM FN1, slouží pro vytvoření antibakteriálních fotokatalytických ochranných vrstev na bázi oxidu titaničitého. Nátěr redukuje koncentraci organických a anorganických polutantů ve vzduchu a zároveň chrání ošetřený povrch proti UV záření a postupnému zašpinění. Silně oxidativní povrch nátěru se aktivuje denním světlem a velmi účinně likviduje viry, bakterie a další mikroorganismy. 

 

OCHRANA POVRCHU BETONU

Životnost betonových konstrukcí je zásadně ovlivňována zejména průnikem vody, kyslíku, oxidu uhličitého a agresivních solí do vnitřní struktury betonu v kombinaci s teplotními výkyvy. Proti tomuto působení jsou tyto konstrukce chráněny ochrannými nátěry, jejichž složkou jsou často organická pojiva. Aplikace BETON TEC na ochranný nátěr betonové konstrukce vytvoří na jeho povrchu tenkou vrstvu (10-30 µm), která dokonale odstíní ochranný nátěr od ultrafialového záření. Tím výrazně zpomalí erozi pojiva a zásadně prodlouží životnost a funkčnost ochranného nátěru.

UDRŽENÍ ČISTÉHO VZHLEDU A ESTETICKÝCH KVALIT BETONU 

Aplikace BETON TEC Transparent na povrch pohledového betonu zajistí dlouhodobě jeho ochranu proti usazování plísní a řas a následnému porůstání mechy a lišejníky. Povrch navíc zůstane dlouhodobě čistý (nebude se na něm usazovat špína rozptýlená v ovzduší). Výrobce nátěrů FN® poskytuje na tuto funkci garanci  čistého vzhledu až 10 let. Nátěr FN® Transparent navíc, díky své průhlednosti a matnému povrchu, dokonale zachová barevnost i strukturovanost podkladu a umožní tak plně využít estetický potenciál pohledového betonu i jiných materiálů.

VÝHODY BETON TEC  

- Čistá fasáda minimálně po dobu 10 let – vynikající odolnost proti napadení mikroorganismy, super silný, samočistící efekt aktivovaný sluncem
- Výrazné prodloužení celkové životnosti fasády, při zachování čerstvého vzhledu. Úspora nákladů na údržbu fasády
- Barevná stálost fasády – dlouhodobá ochrana proti degradujícímu působení ultrafialového záření
- Bezúdržbový povrch – každodenní aktivní samočištění povrchu na rozdíl od pasivních vodoodpudivých prostředků, které pouze zpomalují špinění fasády
- Vysoká prodyšnost a paropropustnost
- Vhodné pro památkové objekty – snadná odstranitelnost i obnova vrstvy bez porušení podkladu


SLOŽENÍ :  

Vodní kompozitní suspenze povrchově neupraveného oxidu titaničitého a anorganických aditiv. 70-100g pevných látek na jeden litr. Nátěr neobsahuje žádné organické sloučeniny. Aplikovaná vrstva nátěru je zcela bezpečná.

APLIKACE :  

- Stříkáním jednou až pětkrát (optimálně 3x). Na hladké plochy typu sádrokarton doporučuje výrobce nanesení nátěru stříkáním.
- Nanášení štětcem v jedné až třech vrstvách je velmi vhodné pro špatně přístupná místa, hlubší difuzi aktivní látky a k ošetření ploch, které mohou být například zasaženy plísní.
- Nanášení válečkem v jedné až třech vrstvách je vhodné prakticky pro všechny plochy. Stejnoměrné nanášení vyžaduje určitou zručnost.


- Dobře zakryjte všechny plochy, které nebudou ošetřovány FN1 vrstvou
- Vrstvu je nutné nechat uschnout mezi jednotlivými nánosy
- Nenanášet za deště
- Minimální teplota nanášeného podkladu, ovzduší a nátěru je +10°C
- Pro správnou funkci vrstva potřebuje 24 hodin zrání za sucha
- Pro lepší účinek doporučujeme plochy před nanesením vrstvy důkladně očistit


Použitá technologie musí odpovídat konkrétním podmínkám, stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit.
Během nátěru nanočástice aktivní látky penetrují do porézní struktury betonu, kde se vážou ve vrstvě anorganických pojiv vytvořené z přidaných aditiv. Ještě ostrůvkovitá vrstvička o síle pouhých 200 nanometrů je schopna zajistit fotokatalytickou funkci zhruba z padesáti procent, což zaručuje mnohaletý fotokatalytický efekt této povrchové úpravy betonu i ve venkovním prostředí. Nanesená vrstva je mrazuvzdorná a vysoce paropropustná. Přídržnost k betonu stanovená podle ČSN EN 1542:2000 = 2,98 MPa

SPOTŘEBA - VYDATNOST :

50 - 150 ml/m2, typicky 1litr =10m2 3 vrstvého hotového nátěru BETON TEC


Dodavatel materiláu pro system BETON TEC


 

 

print Formát pro tisk

GSM 606 658 030

NAŠE SLUŽBY

KONTAKTY


www.luxfery.net

_____________________________________________

AKTUÁLNÍ REALIZACE

MEDIA a VÝSTAVY